سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند متعال، بنده ای را دوست دارد که چون بفروشد، آسانگیر باشد ؛ چون بخرد، آسانگیر باشد ؛چون قضاوت کند، آسانگیر باشد ؛ و چون قضاوت بخواهد، آسانگیر باشد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
هزارطرح

پاسخنامه نمونه سوال تناسب اول راهنمایی( صفحه 1  صفحه2 )

خط و نقطه

زاویه ( صفحه 1  صفحه 2)

رسم مثلث ( صفحه 1   صفحه 2 )

اعداد اعشاری ( صفحه 1   صفحه 2  صفحه 3)


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن 89/1/30:: 8:24 عصر     |     () نظر