سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آفت دانش عمل نکردن به آن است . [امام علی علیه السلام]
هزارطرح

پاسخنامه نمونه سوال تناسب اول راهنمایی( صفحه 1  صفحه2 )

خط و نقطه

زاویه ( صفحه 1  صفحه 2)

رسم مثلث ( صفحه 1   صفحه 2 )

اعداد اعشاری ( صفحه 1   صفحه 2  صفحه 3)


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن 89/1/30:: 8:24 عصر     |     () نظر

ریاضی اول


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن 89/1/30:: 8:24 عصر     |     () نظر

حرفه و فن اول راهنمایی

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن 89/1/30:: 8:24 عصر     |     () نظر

صفحه 1        صفحه 2            صفحه 3         صفحه 4

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن 89/1/30:: 6:49 عصر     |     () نظر

ریاضی شیرین است

اگر درست فراگیری شود

فرار از ریاضی چیزی جز ضایع کردن خود نیست

همه به آن احتیاج داریم

سعی کنیم خود را به آن نزدیک کنیم


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن 89/1/30:: 6:49 عصر     |     () نظر

صفحه 1

صفحه 2


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن 89/1/30:: 6:49 عصر     |     () نظر

دانلود صفحه 1

دانلود صفحه 2


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن 89/1/30:: 6:49 عصر     |     () نظر

سری اول

پاسخ سری اول


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن 89/1/30:: 6:7 عصر     |     () نظر

سری دوم


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن 89/1/30:: 6:7 عصر     |     () نظر

سری سوم


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن 89/1/30:: 6:7 عصر     |     () نظر